ทวารวดีในอีสาน /

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

Main Author: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Subjects: ศิลปกรรม -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สมัยทวาราวดี.
โบราณวัตถุ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- อารยธรรม -- สมัยทวาราวดี.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!