พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา /

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Other Authors: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2558
Subjects: พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– พระราชกรณียกิจ –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.K5 พ343 2558
Copy 1
Available