พืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา /

พาตีเมาะ อาแยกาจิ, (ผู้เรียบเรียง) ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไทย, (บรรณาธิการ)

Main Author: พาตีเมาะ อาเยกาจิ
Other Authors: ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย,, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ยะลา : ศูนย์วิจัยฯ, 2558
Subjects: หุบเขาลำพญา(ยะลา)
บอน –– กายวิภาค
สัณฐานวิทยาพืช
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB211.A69 พ611พ 2558
Copy 1
Available