จริยธรรมสื่อ =

Media ethics /

ดรุณี หิรัญรักษ์, (บรรณาธิการ)

Other Authors: ดรุณี หิรัญรักษ์,, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2558
Subjects: สื่อมวลชน –– จรรยาบรรณ
จริยธรรม
สื่อมวลชนกับการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P92.T5 จ167 2558
Copy 1
Available