หลักเคมีพอลิเมอร์ =

Principles of polymer chemistry /

ปิยฉัตร วัฒนชัย

Main Author: ปิยฉัตร วัฒนชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฟาสต์บุ๊คส์, 2559
Subjects: โพลิเมอร์
เคมี -- การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD381 ป618ห 2559
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available