การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ =

Research and research-paper writing in engineering, technology, and Science /

โกสินทร์ จำนงไทย

Main Author: โกสินทร์ จำนงไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Subjects: การเขียนทางวิชาการ
วิจัย
วิศวกรรมศาสตร์ -- การเขียนบทความ
วิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
เทคโนโลยี -- วิจัย
เทคโนโลยี -- การเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์ -- วิจัย
วิทยาศาสตร์ -- การเขียนบทความ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: T11 ก966 2559
Copy 1
Available