วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU INSTITUTIONAL RESEARCH JOURNAL.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารการวิจัย
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : กองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
Subjects: วิจัยสถาบัน -- วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- วิจัย -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิจัย -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only