ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน =

Thai-Myanmar studies in ASEAN community /

บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2558
Subjects: พม่า –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– พม่า
พม่า –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.B93 ท948 2558
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-12-3 Recall This