ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ /

รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

Main Author: รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
Subjects: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ร622ป 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available