วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

=THE JOURNAL OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION.

No Cover Image
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556
Subjects: การสื่อสาร –– วารสาร
สื่อมวลชน –– วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: ว.ว546
Copy 0
Library use only