ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนา ศรีหริภุญชัย /

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ภิกษุอานันท์ พุทธธมโม

Main Author: พระอานันท์ พุทธธมโม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ลำพูน : สมาคมชาวลำพูน, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9
Subjects: พระศรีวิชัย, –– 2420-2481.
สงฆ์ –– ไทย (ภาคเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ988 พ473ค 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available