ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย /

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

Main Author: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2553
Subjects: เศรษฐศาสตร์ –– แง่การเมือง –– ไทย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JA77 ส232ค 2553
Copy 1
Available