คู่มือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 4 อุตสาหกรรม :

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปูนขาว อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ /

โดย สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Other Authors: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555
Subjects: ก๊าซเรือนกระจก –– ไทย
ก๊าซเรือนกระจก –– การลดปริมาณ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ –– แง่สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเหล็ก –– แง่สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า –– แง่สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี –– แง่สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ –– แง่สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD885.5.C3 ค695 2555
Copy 1
Available