การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคติชนวิทยา : ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Pleroma /

กิ่งแก้ว อัตถากร

No Cover Image
Main Author: กิ่งแก้ว อัตถากร
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Subjects: คติชาวบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 398 ก632ก 2558
Copy 15
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 14
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 13
Available
Copy 10
Available
Copy 16
Available
Copy 9
Available
Copy 11
Available
Copy 3
Available
Copy 7
Available
Copy 4
Available
Copy 12
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF1389.A37 ก632ก 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 378 ก632ก 2558
Copy 18
Available