15 ปี การกระจายอำนาจของไทย :

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /

วีระศักดิ์ เครือเทพ

Main Author: วีระศักดิ์ เครือเทพ
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: การกระจายอำนาจปกครอง –– ไทย
วิจัย –– นโยบายของรัฐ –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– นโยบายของรัฐ
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JS113 ว849ส 2558
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JS113 ว849ส 2558
Copy 2
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This
Copy 3
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This