15 ปี การกระจายอำนาจของไทย :

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /

วีระศักดิ์ เครือเทพ

Main Author: วีระศักดิ์ เครือเทพ
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย
วิจัย -- นโยบายของรัฐ -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- นโยบายของรัฐ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JS113 ว849ส 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: JS113 ว849ส 2558
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available