โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เสนอ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ /

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558
Subjects: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์ ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 192 หน้า + ซีดีรอม 1 แผ่น