บวรธรรมบพิตร :

ประมวลพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก /

คณะบรรณาธิการ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, วัดบวรนิเวศวิหาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558
Subjects: สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน), สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก, 2456-2556
สมเด็จพระสังฆราช ชีวประวัติ
สมเด็จพระสังฆราช ไทย
สงฆ์ กาญจนบุรี ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: BQ946 บ54 2558
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ946 บ54 2558
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available