การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยอัลตราซาวด์=

Ultrasound-guided regional anesthesia /

บรรณาธิการ, สุวิมล ต่างวิวัฒน์,อริศรา เอี่ยมอรุณ, พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล

Other Authors: สุวิมล ต่างวิวัฒน์,, อริศรา เอี่ยมอรุณ,, พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
Subjects: การระงับความรู้สึก
ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
ระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ
Anesthetics, -- Local
Anesthetics
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO517 ก499 2558
Copy 1
Available