« Back to Record

Record Citations

APA Citation

Yoshikawa Toshiharu. (2010). Domeikoku Tai to chuton Nihongun : "Dai Toa Senso" ki no shirarezaru kokusai kankei. Tokyo: Yuzankaku.

MLA Citation

Yoshikawa Toshiharu. Domeikoku Tai to Chuton Nihongun : "Dai Toa Senso" Ki No Shirarezaru Kokusai Kankei. Tokyo: Yuzankaku, 2010.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.