โครงการ (Project) :

กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งให้กับผู้เรียนในยุดปฏิรูปการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/

สวัสดิ์ โนนสูง

Main Author: สวัสดิ์ โนนสูง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค., 2549
Subjects: การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 371.36 ส397ค 2549
Copy 1
Available