สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น /

พระนิพนธ์ ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล

Main Author: พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: มติชน, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ราชสกุล
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2468-2477 –– รัชการที่ 7.
ไทย –– การเมืองการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-2499.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 959.3059 พ851ส 2559
Copy 1
Available