รายงานการวิจัยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลบริเวณภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย =

Offshore Wind Power Generation in the Gulf of Central Southern Thailand /

โดย จอมภพ แววศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: จอมภพ แววศักดิ์,, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรมอุตุนิยมวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: โรงไฟฟ้าพลังงานลม -- สุราษฎร์ธานี -- วิจัย
การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- สุราษฎร์ธานี -- วิจัย
การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย
โรงไฟฟ้าพลังงานลม -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย
พลังงานลม -- สุราษฎร์ธานี -- วิจัย
พลังงานลม -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย
แหล่งพลังงาน -- สุราษฎร์ธานี -- วิจัย
แหล่งพลังงาน -- นครศรีธรรมราช -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TJ820 ร451 2554
Copy 1
Available