การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร =

Measurement of Texture of Agricultural Product and Food /

ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

Main Author: ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
Other Authors: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Subjects: เนื้อสัมผัสอาหาร
อาหาร การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส
ผลิตผลเกษตร การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP372.5 ป547ก 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available