การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ =

Learning measurement and evaluation /

โชติกา ภาษีผล

Main Author: โชติกา ภาษีผล
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Subjects: การประเมินผลทางการศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 371.2 ช823ก 2559
Copy 5
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB3058.T5 ช823ก 2559
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available