การศึกษาความพร้อมการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณี นโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยมาปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 =

A study of readiness of educators to put the policy into practice: A case study of the policy of PC Tablet for Thai Study in the Uttaradit Educational Service Area Office 1 /

สุวัฒน์ อ่ำอยู่

No Cover Image
Main Author: สุวัฒน์ อ่ำอยู่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
Subjects: นโยบายการศึกษา -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LA1221 ส876ก 2556
Copy 1
Available