ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม =

The Misunderstood of Thai Scholars about the Biography and the Teaching of the Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) /

อับดุลเลาะ หนุ่มสุข, (บรรณาธิการ)

Other Authors: อับดุลเลาะ หนุ่มสุข,, สำนักจุฬาราชมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร, 2559
Subjects: ศาสนาอิสลาม คำสั่งสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BP166.5 ค181 2559
Copy 1
Available