การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของอค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร /

จินตนา แจ้งฉาย

No Cover Image
Main Author: จินตนา แจ้งฉาย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: องค์การบริหารส่วนตำบล -- พิจิตร -- การบริหาร
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JS7153.3.A8 จ482ก 2555
Copy 1
Available