ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

ศิริสา ด้วงทา

No Cover Image
Main Author: ศิริสา ด้วงทา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HC445 ศ492ค 2556
Copy 1
Available