แนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก /

ชัยสิทธิ์ แสนหิรัญรัตน์

No Cover Image
Main Author: ชัยสิทธิ์ แสนหิรัญรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: การศึกษาปฐมวัย ไทย
ชุมชนกับโรงเรียน
การศึกษาขั้นก่อนประถม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1139.3.T5 ช445น 2555
Copy 1
Available