ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่ยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

หมายจิต รอดพงศ์

No Cover Image
Main Author: หมายจิต รอดพงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ครรภ์ในวัยรุ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 104 แผ่น