ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก /

ฐิติรัตน์ ธารดอนรัตน์

No Cover Image
Main Author: ฐิติรัตน์ ธารดอนรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2556
Subjects: โรงเรียนกีฬา –– การศึกษาและการสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด –– การบริหาร –– พิษณุโลก
การจูงใจในการศึกษา
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV436 ฐ361ค 2556
Copy 1
Available