หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ =

(Basic Principle of Medical Terminology) /

ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล

Main Author: ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
Other Authors: หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
Subjects: แพทย์ –– คำศัพท์
English language –– Medical English.
Medicine –– Language.
Dictionaries, Medical.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R123 ณ121ห 2559
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-12-2 Recall This

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W15 ณ121ห 2559
Copy 5
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: W15 ณ121ห 2559
Copy 6
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W15 ณ121ห 2559
Copy 4
In transit