กรอบแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม /

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Other Authors: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2558
Subjects: อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ไทย
น้ำมันปาล์ม นโยบายของรัฐ
น้ำมันปาล์ม ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD9490.5.P343.T5 ก188 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available