คุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าเย้ากรณีศึกษา : บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร /

อังศนา พงษ์หนองพอก

No Cover Image
Main Author: อังศนา พงษ์หนองพอก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ชาวเขา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570.Y35 อ494ค 2555
Copy 1
Available