นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม /

จิรากรณ์ คชเสนี, นันทนา คชเสนี

Main Author: จิรากรณ์ คชเสนี
Other Authors: นันทนา คชเสนี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: นิเวศวิทยา
การจัดการระบบนิเวศ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาแบบยั่งยืน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: QH541 จ531น 2558
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH541 จ531น 2558
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Science, Stack

Call Number: QH541 จ531น 2558
Copy 3
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: QH541 จ531น 2558
Copy 5
Available