การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ โดยใช้การเปรียบเทียบของประชาชนในเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง /

มนัสวี ลีลาธนาคีรี, วรรณิภา สุวรรณสาคร, อภิชัย ศุภกิจเจริญ

No Cover Image
Main Author: มนัสวี ลีลาธนาคีรี
Other Authors: วรรณิภา สุวรรณสาคร, อภิชัย ศุภกิจเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: พฤติกรรมผู้บริโภค
จักรยานยนต์ –– การเลือกซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!