กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ไทย =

Creating brand strategy for thai fruit and vegetable processing industry /

ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร

No Cover Image
Main Author: ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: อุตสาหกรรมการแปรรูปผัก –– ไทย
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลไม้ –– ไทย
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD9220 ฐ349ก 2559
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This