การใช้แอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ในการแพร่กระจายข่าวสารผ่านสมาร์ทโฟนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร =

An application of social network for communication using smartphone of Naresuan University /

ภูชิษา อุ่นเจริญพร

No Cover Image
Main Author: ภูชิษา อุ่นเจริญพร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: สื่อสังคมออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM742 ภ653ก 2557
Copy 1
Available