ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 =

The results of the use of a mathematizing process with cooperative learning technique stad to improve mathematical thinking of mathaymsuksa 1 students /

อัจฉรา นรกิจ

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา นรกิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: การเรียนรู้
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Education, Thesis

Call Number: LB1062 อ498ผ 2559
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1062 อ498ผ 2559
Copy 2
Available