รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาแบคที่เรียและปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera : Calliphoridae) ที่พบในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย /

สุภาพร ล้ำเลิศธน, นพวรรณ บุญชู

No Cover Image
Main Author: สุภาพร ล้ำเลิศธน
Other Authors: นพวรรณ บุญชู, มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ], 2558
Subjects: แบคทีเรีย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR75 ส838ร 2558
Copy 1
Available