คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมอบกรอบ =

Environmental management guide for instant noodle and snack industry /

กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555
Subjects: การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหาร –– การกำจัดของเสีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD196.F57 ค695 2556
Copy 1
Available