การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี ... /

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; รวบรวมและเรียบเรียง ประภาภรณ์ เคารพ ; กองบรรณาธิการ เบญจมาศ ตีระมาศวณิช ... [และคนอื่น ๆ]

Main Author: ประภาภรณ์ เคารพ
Other Authors: เบญจมาศ ตีระมาศวณิช, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2557
Subjects: วิจัย -- ไทย
วิจัย -- การใช้ประโยชน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: Q180.55.S62 ป342ก 2557
Copy 1
Available