รากฐานวรรณกรรมภาคใต้ /

ประทีป ชุมพล

Main Author: ประทีป ชุมพล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
Subjects: วรรณกรรมไทย(ภาคใต้) -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย(ภาคใต้)
ไทย -- (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4208.5.S69 ป277ร 2558
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available