พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1811-1841 :

ปฐมกษัตริย์มหาราชแห่งชาติไทย /

วศิน ปัญญาวุธตระกูล

Main Author: วศิน ปัญญาวุธตระกูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558
Subjects: รามคำแหงมหาราช, –– พ่อขุน –– ประวัติ
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย
อุทยานราชภักดิ์
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงสุโขทัย –– พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, 1821-1860
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 923.1 ว537พ 2558
Copy 1
Available