ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป =

Introduction to law/

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.
Subjects: กฎหมาย
ไทย -- กฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!