การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน =

A development of the evaluation model for professional teacher and educational officer's evaluators under the office of basic education commission /

วาริช รัตนกรรดิ

No Cover Image
Main Author: วาริช รัตนกรรดิ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Thesis Information: วิทยานินพธ์ (กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
Subjects: ประเมินผลทางการศึกษา
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

Education, Thesis

Call Number: LB2822.75 ว482ก 2559
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822.75 ว482ก 2559
Copy 2
Available