คู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาพม่า มาเลย์ เวียดนาม เขมร ลาว /

ผู้อ่านคำภาษาพม่า : จิรภัทร มีคุณ , ภาษามาเลย์ : ฟุรกอน สุหลง, ภาษาเวียดนาม : กันทิมา นาสิมมา, ภาษาเขมร : ธวัชชัย บุญมาก , ภาษาลาว : สุมนตรี คำขวา

Other Authors: จิรภัทร มีคุณ, ฟุรกอน สุหลง, กันทิมา นาสิมมา, ธวัชชัย บุญมาก, สุมนตรี คำขวา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, 2558
Subjects: ภาษาพม่า –– บทสนทนาและวลี
ภาษามาเลย์ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาเวียดนาม –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาเขมร –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาลาว –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 495.9 ค695 2558
Copy 1
Available