วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอารยประเทศ =

Dressing culture of thais influenced by civillzed nations /

จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

No Cover Image
Main Author: จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: การแต่งกาย
เครื่องแต่งกาย
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

Architecture, Thesis

Call Number: วพ จ328ว 2559
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GN418 จ328ว 2559
Copy 2
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This