การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ =

A development of an instructional model based on positive psychology approach enhancing the happiness of learning for student of faculty of eduction, Rajabhat University /

สายรุ้ง ธิดา

No Cover Image
Main Author: สายรุ้ง ธิตา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: จิตวิทยาเชิงบวก
การเรียนรู้แบบผสมผสาน
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2157.A3 ส661ก 2559
Copy 2
Available

Education, Thesis

Call Number: LB2157.A3 ส661ก 2559
Copy 2
Available