การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 =

The development of an additional course curriculum on "Asean studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students /

ประภัสสร ศรีมากรณ์

No Cover Image
Main Author: ประภัสสร ศรีมากรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2559
Subjects: ภาษา –– การศึกษาและการสอน
กลุ่มประเทศอาเซียน –– ภาษา
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

Education, Thesis

Call Number: LB1529.T5 ป338ก 2559
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1529.T5 ป338ก 2559
Copy 2
Available